Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie is fysiotherapie voor senioren en ouderen.
De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren vormen het aangrijpingspunt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, C.V.A. en ziekte van Alzheimer. Bij ouderen komen ook frequent combinaties van de verschillende aandoeningen voor en vaak is er sprake van veelvuldig medicijngebruik. Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatrische fysiotherapeut.

Lees meer