Fysiotherapie voor (ex)kankerpatienten- Oncologische fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologische fysiotherapie. Die behandelt dus de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en de medische behandelingen tegen kanker.

Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals:

 • de gevolgen van operaties,
 • schade aan het bewegingsapparaat,
 • schade aan hart en longen door bestraling en chemotherapie
 • lymfoedeem

Maar er zijn ook algemene klachten als:

 • pijn,
 • vermoeidheid,
 • problemen met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden,
 • een veranderd lichaamsbeeld,
 • verminderde belastbaarheid.

Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en een geestelijke component , die elkaar beïnvloeden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces.

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapie opstellen voor de behandeling.

In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de oncologisch fysiotherapeut kan helpen. Verder is het erg belangrijk actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.

In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij het leven weer oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daar kan de oncologisch fysiotherapeut bij helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. Voorbeelden hiervan zijn lymfoedeem of een beperkte beweging.

Van veel medische behandelingen is bekend wat de effecten kunnen zijn op lange termijn. Deze lange termijn effecten kunnen soms jaren later pas optreden, als de behandelingen en nacontroles allang voorbij zijn. Maar er komen steeds meer behandelingen bij waarvan we de effecten op lange termijn nog niet kennen. Veel lange termijn effecten hebben een uitwerking op het bewegingsapparaat en men komt hiermee bij de fysiotherapeut terecht. Het is dus altijd erg belangrijk te vertellen dat u ooit behandeld bent tegen kanker, ook als u jaren later met klachten bij uw fysiotherapeut komt. De oncologisch fysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme over het algemeen goed op de hoogte van deze lange termijn effecten.

Het is de bedoeling van de medische behandelingen dat de patiënt geneest en weer alles kan doen wat hij of zij voor de behandelingen ook deed. Maar soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van de kanker. In dat geval spreken we van de Palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms heel lang duren. Belangrijk is dan dat de kwaliteit van het leven goed is. Een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging is daarvoor belangrijk. De oncologisch fysiotherapeut kan u hierbij adviseren en begeleiden.

In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, vermoeidheid en benauwdheid zijn de voornaamste klachten. In deze situatie kan de oncologisch fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld:

 • ontspanningsoefeningen,
 • begeleiden bij belasten,
 • advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid
 • ademhalingsoefeningen