Vita Salis

Specialisaties

Specialisaties

Adem en Onstspanning

Wanneer de adem regelmatig stokt of wordt ingehouden in spannende situaties, neemt de kwaliteit van bewegingen af en de spanning in spieren neemt toe. Oefeningen om de adembeweging vrij te geven en meer ruimte te creëren voor de adem, zorgen voor ontspanning en vloeiende bewegingen vanuit een meer bewust gevoel voor ruimte.

Ademtherapie is voor mensen die last hebben van benauwdheid, kortademigheid, hyperventilatie, een te snelle of een te langzame adem. Ademtherapie is ook geschikt wanneer u overspannen bent, wanneer u een burn-out heeft of u niet lekker uw vel zit.

Door de ademtherapie wordt de adem vollediger, ruimer en gelijkmatiger. Terwijl u gekleed op tafel ligt, wordt met lichte druk van de handen van de therapeut de adem geactiveerd of tot rust gebracht. De mogelijkheden van de adem nemen daardoor toe. Zo kunt u zich makkelijker ontspannen, nemen de longen meer zuurstof op en worden de spieren en organen voorzien van zuurstofrijk bloed. Uw lichaam herstelt zich en u voelt zich meteen beter.

Nascholingscursus ‘Adem en ontspanning’ door Borg Diem Groeneveld.

Behandeling van bekkeninstabiliteit

Wat is bekkeninstabiliteit?

In de zwangerschap verslappen de bekkenbanden onder invloed van hormonen. Hierdoor komen de botten van het bekken iets uit elkaar te liggen. Dit is nuttig en nodig voor de bevalling, want er is zo meer ruimte voor het kind om te passeren. Meestal merkt een zwangere vrouw weinig van dit proces. Hoogstens heeft zij wat last van pijn laag in de rug. Soms geeft de toegenomen beweeglijkheid van het bekken duidelijke pijnklachten en functiebeperkingen. Dit noemen we “bekkeninstabiliteit”.

Oorzaken

Naast de toegenomen beweeglijkheid van het bekken is er in en vooral na de zwangerschap sprake van zwakte van de buikspieren door uitrekking. Hierdoor ontstaan er problemen in de overdracht van krachten van de romp op de benen. Omdat tegenwoordig veel vrouwen een druk leven hebben (baan, huishouding, eventueel kinderen) is hun belasting groot, terwijl het bekken in de zwangerschap minder aan kan. De activiteiten die voor de zwangerschap normaal waren, kunnen tijdens de zwangerschap dus teveel zijn. Soms kan een moeizame bevalling bekkenklachten achteraf veroorzaken, maar het komt ook voor dat bekkeninstabiliteit ontstaat door een trauma of ongeluk. Als de bekkenbanden beschadigd worden ontstaat er instabiliteit in het bekken.

Klachten

Bij bekkeninstabiliteit heeft de vrouw vooral pijn op de plaats van het schaambeen of de verbindingen tussen heiligbeen en darmbeenderen (laag in de rug). De pijn wordt vooral ervaren bij plotselinge bewegingen en bij het langer volhouden van bepaalde houdingen of bewegingen.

Opvallend is dat soms de pijn niet tijdens de activiteit optreedt, maar pas enige tijd daarna. De pijn wordt erger bij vermoeidheid. Klachten van bekkeninstabiliteit kunnen soms al zeer vroeg in de zwangerschap ontstaan. Het accepteren van de klachten is een belangrijk aspect. Wanneer de bekkeninstabiliteit geaccepteerd is, kan er wat aan gedaan worden. Als het lichaam aangeeft dat iets niet meer kan, luister dan hiernaar. Om de klachten niet te verergeren moet tijdens de zwangerschap rustiger aangedaan worden. Langzamer lopen, minder fietsen, langzamer bukken etc. Stop voor de pijngrens. Het gebruik van een bekkenband kan helpen tijdens de zwangerschap. Deze geeft steun op het bekken en houdt het bekken in balans. Binnen enkele dagen moet het effect van de bekkenband merkbaar zijn. Bij lang lopen kan de bekkenband omgedaan worden. Er moet geen afhankelijkheid van de bekkenband ontstaan. Draag de bekkenband alleen als het echt nodig is. Verdeel de zware activiteiten over meerdere dagen.

Behandeling

Bekkeninstabiliteit is een specifieke klacht. Behandeling van de klacht vergt veel kennis. Het is belangrijk het lichaam aan te voelen tijdens de zwangerschap. Bij het ontstaan van klachten moeten deze besproken worden met de verloskundige of gynaecoloog. Zij weten of de klachten met bekkeninstabiliteit te maken hebben. Wordt er bekkeninstabiliteit geconstateerd dan volgt er een programma

Hierin wordt aandacht besteed aan een goede voorlichting over de manier van bewegen en de beste houdingen. Heel belangrijk is om de spieren in en rondom het bekken te trainen en in conditie te houden. Tegen de verweking van de banden valt niets te doen maar door de spieren te trainen kunnen deze een deel van de stabiliteit over nemen. We praten dan over de bekkenbodemspieren, de dwarse en schuine buikspieren, de bil- en beenspieren en de arm-, borst- en rugspieren. Deze spieren kunnen onder begeleiding van een fysiotherapeut getraind worden en ook thuis kunnen hiervoor oefeningen gedaan worden.

Ook kan de fysiotherapeut massage geven ter ontspanning van het bekkengebied. Dit kan pijnverlichting geven.

Voor de keuze van de juiste bekkenband is het belangrijk met de fysiotherapeut te overleggen. Als een band te los of te strak zit, werkt deze niet. De bekkenband moet aangemeten worden. De bekkenband geeft meer stabiliteit, waardoor bewegen makkelijker gaat en de pijn minder is.

Tips

Bewegen
Bij het uitvoeren van bewegingen is het heel belangrijk om:

 • altijd eerst de spieren rond het bekken te spannen voor de beweging uitgevoerd wordt;
 • goed door te ademen tijdens de bewegingen;
 • goed te denken aan de symmetrie tijdens het bewegen.

Bekken van het menselijk lichaam

Behandeling van patiënten met een CVA/beroerte

Een CVA wordt ook beroerte genoemd en is een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat verstopt door een propje, bij een hersenbloeding knapt er een bloedvat. In beide gevallen krijgt en de hersenen geen of te weinig zuurstof en sterven af.

Van een CVA kan men ernstige zichtbare gevolgen overhouden zoals geheel of gedeeltelijke verlamming links of rechts van het lichaam, slecht of niet kunnen praten en verward praten (afasie), Maar ook onzichtbare gevolgen die de buitenwereld niet ziet. Dit zijn onder andere karakterveranderingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en problemen met zicht.

De meeste mensen die een beroerte krijgen, worden direct opgenomen in een ziekenhuis. Ruim de helft van de patiënten kan na een aantal dagen of weken weer naar huis. Daarna volgt een lange periode van revalidatie.

Al in de beginfase van uw revalidatie krijgt u fysiotherapie. Daarbij gaat het vooral om het weer leren opstaan. U leert hoe u zo goed mogelijk met de blijvende beperkingen kunt omgaan, gaan zitten, staan en zich verplaatsen. Daarnaast kan de fysiotherapeut een verlamde arm of een pijnlijke schouder behandelen. Het doel van de fysiotherapie is dat u leert om allerlei dagelijkse activiteiten weer zelf te doen. Het is belangrijk dat u zelf al in een vroeg stadium aan de fysiotherapeut laat weten wat u wilt bereiken met de therapie. In hoeverre dit lukt, is vaak moeilijk te voorspellen, zeker wanneer de beroerte nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Wel staat vast dat intensief oefenen noodzakelijk is. Het is zelfs denkbaar dat u als gevolg van een beroerte weer opnieuw moet leren lopen. Om het oefenen te vergemakkelijken wordt vaak gebruikgemaakt van een hulpmiddel zoals een looprek, een wandelstok of een beugel ter ondersteuning van bijvoorbeeld de voet. Uw fysiotherapeut leert u dan hoe u goed gebruik maakt van deze hulpmiddelen. Een paar maanden na een beroerte wordt pas echt duidelijk wat uw mogelijkheden zijn. U leert hoe u zo goed mogelijk met de blijvende beperkingen kunt omgaan.

Daarnaast ondersteunt en adviseert de fysiotherapeut andere hulpverleners, die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan u.

Herken een beroerte

Behandeling van patiënten met Osteoporose

Osteoporose betekent letterlijk: poreus bot. Osteoporose is in feite het proces van achteruitgang van de kwaliteit van uw botstructuur door te snelle botontkalking. Het ontstaat door een te snelle afbraak of een vertraagde opbouw van bot. Bij de meeste mensen wordt osteoporose pas ontdekt als ze een bot breken. Vaak is een lichte klap of een val genoeg om een botbreuk te veroorzaken, zo verzwakt is het bot. Zelfs tijdens dagelijkse bezigheden, zoals bukken, tillen of opstaan, kan er iets breken. De meest voorkomende breuken als gevolg van osteoporose zijn wervelbreuken, polsbreuken en gebroken heupen (bij personen ouder dan 55 jaar), maar ook andere botbreuken kunnen met osteoporose samenhangen.

De behandeling van osteoporose

Osteoporose kan niet genezen worden. De beste behandeling, gericht op uw individuele situatie, wordt vaak bepaald in gezamenlijk overleg met de huisarts, de fysiotherapeut en bijvoorbeeld de thuiszorg. De behandeling omvat pijnbestrijding, het voorkomen van botbreuken en verdere achteruitgang van de kwaliteit van uw botstructuur door goede voeding, voldoende zonlicht en lichaamsbeweging. Eventueel kunnen ook medicijnen voorgeschreven worden.

Pijnbestrijding

Osteoporose gaat vaak gepaard met pijn. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer acht van de tien mensen met osteoporose pijnklachten hebben, waarvan de helft zelfs dagelijks.

Wat kan de fysiotherapeut betekenen bij osteoporose?

Bewegen heeft een gunstig effect op uw klachten. Maar veel mensen met osteoporose zijn juist geneigd minder te bewegen. Pijn en angst om te vallen kunnen hierbij een rol spelen. Uw evenwichtsgevoel kan afnemen waardoor u een groter risico loopt om te vallen en een bot te breken. Om u toch op de juiste manier in beweging te houden en bij te dragen aan het afremmen van de te snelle botontkalking kan de fysiotherapeut een belangrijke bijdrage leveren.

Behandeling en begeleiding

Het is heel belangrijk om te weten wat uw lichaam aankan. Uw fysiotherapeut helpt u om dat te ontdekken. Onder begeleiding leert u bij de alledaagse bewegingen uw lichaam op de juiste manier te belasten. Niet te weinig en zeker ook niet te veel. Ook doet u samen met de fysiotherapeut oefeningen om uw evenwichtsgevoel en coördinatievermogen te verbeteren. Fysiotherapeuten hebben hiervoor speciale valpreventieprogramma’s ontwikkeld. Zo kunt u een val voorkomen. U voelt zich zekerder en dat komt uw zelfstandigheid ten goede.

Behandeling voor Parkinson patiënten

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Onderstaande  Parkinson symptomen komen veel voor:

 • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
 • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
 • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
 • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
 • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Maar deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt.

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Dat is begrijpelijk. Actief blijven heeft echter een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

Uw fysiotherapeut helpt, begeleidt en informeert u hoe u zo lang mogelijk zelfstandigheid kunt behouden en uw veiligheid kunt verbeteren.

Parkinson

Claudicatio intermittens / etalage benen

Claudicatio intermittens wordt ook wel ‘etalagebenen’ of ‘perifeer arterieel vaaktlijden (PAV)’ genoemd. Bij claudicatio intermittens is er een vernauwing in de slagaders van uw benen. Deze vernauwingen zijn het gevolg van slagaderverkalking (artherosclerose). Door deze vernauwingen is de toevoer met (zuurstof-rijk) bloed naar uw benen verminderd. Hierdoor kan er minder zuurstof getransporteerd worden naar de spieren in uw benen. Waarom heeft men bij claudicatio klachten bij het wandelen, rennen of trappen lopen? Dat komt omdat als u gaat wandelen, rennen en trappen lopen, er meer zuurstof nodig is om uw beenspieren te laten werken.

Etalagebenen

De pijn of de krampen komen door een zuurstoftekort. Daarom houden deze klachten op als u een poosje stilstaat: in rust hebben spieren minder zuurstof nodig. Mensen met claudicatio intermittens kijken vaak op straat in winkeletalages om onopvallend even te kunnen rusten – vandaar de naam ‘etalagebenen’

De pijn die optreedt tijdens het lopen kan uw dagelijks leven behoorlijk verstoren, zowel thuis, op uw werk, als in uw sociale contacten. Bovendien vermindert uw conditie als u door de klachten te weinig beweegt. Als de aandoening langer bestaat kunt u ook last krijgen van koude voeten, het ontbreken van een onderhuidse vetlaag of verdikte teennagels.

De behandeling van etalagebenen

De behandeling is erop gericht om problemen door de klachten te beperken en de risicofactoren voor aderverkalking te verminderen. Sommige patiënten hebben genoeg aan het wandeladvies. Er is echter ook een groep patiënten die intensievere begeleiding door een fysiotherapeut nodig heeft. Soms is zelfs een ingreep in het ziekenhuis (dotter of bypass) nodig om de vernauwing van het bloedvat op te heffen. Ook na zo’n operatie kan een fysiotherapeutisch onderzoek gewenst zijn. Dan wordt vooral uw manier van lopen bekeken waarna mogelijk een fysiotherapeutische behandeling volgt.

Medicatie

Er kunnen medicijnen worden gebruikt om de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte, te beïnvloeden. De medicijnen die momenteel beschikbaar zijn bij etalagebenen zijn geen vervanging voor looptraining, stoppen met roken of een chirurgische ingreep.

Wat kunt u zelf doen?

De klachten zijn vervelend, maar hoeven geen ernstige gevolgen te hebben. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand. Stoppen met roken, de juiste hoeveelheid beweging en eventueel afvallen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Verder is een goede voetverzorging belangrijk om te voorkomen dat de slechte bloedtoevoer leidt tot slecht genezende wondjes of zweren, met name als u suikerziekte heeft. Probeer daarom wondjes, bijvoorbeeld bij het knippen van de nagels, te voorkomen.

Begeleiding door een fysiotherapeut

Het is wetenschappelijk aangetoond dat een specifieke vorm van looptraining helpt bij etalagebenen. Deze looptraining wordt gegeven door een fysiotherapeut. Bij de start van deze training wordt de loopafstand heel goed gedoseerd en daarna geleidelijk uitgebreid.

Er vindt een uitgebreide intake plaats, waarbij je huidige pijnvrije wandelafstand en je maximale wandelafstand worden gemeten. De trainingen duren een half uur tot een uur en vinden 2 tot 3 maal per week in de oefenzaal plaats. Er wordt gebruik gemaakt van een loopband met een instelbare hellingshoek en een fietsergometer. Er zijn ook moderne krachtapparaten aanwezig voor als de spierkracht ook getraind moet worden.

Heeft u problemen met specifieke vaardigheden zoals traplopen? Deze kunt u dan gericht trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Het geven van de juiste informatie en goede voorlichting is een essentieel onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling van etalagebenen. Om blijvend resultaat te boeken, is immers vaak een verandering van uw gedrag nodig.

Verwijzen en vergoeden

Voor deze training heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Het is echter ook mogelijk om eerst een intake en een looptest te houden om te kijken of hiermee de klachten worden geprovoceerd.

Mocht dit het geval zijn dan kan de huisarts geraadpleegd worden voor het stellen van de diagnose

Sportspecifieke fysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk of een sportmedische afdeling van het ziekenhuis. Steeds vaker is hij werkzaam bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs en met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven.

Diabetes en bewegen

Een vorm van medische fitness is het beweegprogramma voor Diabetes type 2

Bewegen: gezond en nog leuk ook!

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Ook voor mensen met diabetes mellitus is het goed om meer te bewegen. Door regelmatig in beweging te komen én te blijven, zult u zich een stuk prettiger voelen. Regelmatig bewegen met een matige intensiteit leidt tot een verbetering van uw uithoudingsvermogen, spierkracht, lichaamsgewicht en algeheel welbevinden.

Heeft u diabetes type 2 dan is een gezonde levensstijl heel belangrijk voor u. Als we flink bewegen wordt ons lichaam ook van binnen actief, je voelt je fitter en minder moe. Door meer te bewegen wordt de glucose makkelijker uit het bloed gehaald,zodat de glucosewaarde daalt.

>Bij mensen die regelmatig bewegen verbetert de werking van insuline. Als u diabetes type 2 heeft, kan dat soms betekenen dat u het gebruik van tabletten kunt verminderen. Het spuiten van insuline kan eventueel worden uitgesteld. Voorwaarde is wel dat u dagelijks tenminste 30 minuten matig intensief beweegt. Overgewicht heeft een nadelige invloed op de werking van insuline. Regelmatig bewegen en gezond eten is de manier om uw gewicht onder controle te krijgen en te houden.

Bewegen heeft ook een gunstige uitwerking op uw bloeddruk en cholesterol en zorgt er ook voor dat uw botten sterk blijven.

Beweegadvies

Bij diabetes zijn er in principe geen beperkingen voor sport en bewegen, maar frequentie, duur en intensiteit moeten zorgvuldig en langzaam opgebouwd worden. Activiteiten als wandelen, fietsen, zwemmen, maar ook klusjes thuis zijn een goede manier om lekker te bewegen. Kies vooral wat u zelf leuk vindt!

Minimaal een half uur per dag sportief bewegen is een gezond streven.

Sport niet met te lage of te hoge glucosewaarden.

Samen bewegen

Bewegen in groepsverband is leuk en motiverend. Het stimuleert niet alleen, maar biedt u bovendien sociale contacten met lotgenoten. Doe daarom met hetbeweegprogramma: Diabetes type 2 beweeg lekker mee.

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u meedoen. 12 weken oefenen 2 maal per week gedurende 1 uur in een groepje van 4 personen onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Dry Needling en Myofasciaal Pijn Syndroom

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten van het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door het bestaan van myofasciale triggerpoints (MFTP)

Myofasciale triggerpoints komen vaak voor, maar worden niet altijd herkent. Vaak zijn triggerpoints de oorzaak van de pijn in uw spieren. Aangezien het lichaam voor 45 procent uit spieren bestaat, komt pijn veroorzaakt door een triggerpoint vaak voor.

In de spierbuik van een spier kan een strakke streng te voelen zijn met daarin een plaatselijke verharding. Dit is zijn spiervezels die verkrampt zijn geraakt en niet meer kunnen ontspannen. Vaak heeft het de grootte van een tarwekorrel. Dit is een triggerpoint. Bij druk is deze plek zeer pijnlijk en er kan een karakteristieke uitstralende pijn ontstaan, die herkenbaar is als onderdeel van uw pijnklacht. Meestal ligt het gebied van uitstralende pijn niet vlak bij het triggerpoint. Zo kunnen bijvoorbeeld triggerpoints in de nek- en halsspieren hoofdpijn geven of pijn in het aangezicht.
Triggerpoints in de bilspieren kunnen een uitstralende pijn geven in het been. Soms helemaal tot in de kuit. Bij elke spier hoort een specifiek uitstralingspatroon van pijn.
Het triggerpoint geeft niet alleen pijn, maar verandert de functie van de spier ten nadele. Er is vaak afname van de kracht en de lengte van de spier. Men voelt zich stijf. Soms veroorzaakt een myofasciaal triggerpoint autonome symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien en/ of koude handen.

Trigger point

X triggerpoint   .uitstralende pijn

Symptomen

 • Bij het belasten van de spier met een triggerpoint ervaart de patiënt pijn. Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor de spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied.
 • Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen van de spier geeft pijn dus ‘leert” de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in spierverkorting.
 • Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in afname van de spierkracht.
 • Vegetatieve reacties; zweten, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid, pijnlijke oog- en oor symptomen en in sommige gevallen tand- of kiespijn.
 • Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie
 • Iemand kan een sterk wisselend klachtenpatroon ervaren, waarbij de intensiteit en de plaats van de pijn kan variëren.

Hoe ontstaan myofasciale triggerpoints?

Een myofasciaal triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of een chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting.

Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren: bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Vaak weet men de oorzaak niet precies en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.

De pijn van een myofasciaal triggerpoint kan verergeren door:

 • Veelvuldig gebruik van de spier zonder pauzes
 • Afkoeling (door schaarse kleding of transpiratie)
 • Druk op de betreffende spier (b.v knellende das, bh bandjes of zware tas)

De pijn van een myofasciaal triggerpoint kan verminderen door:

 • Het inbouwen van korte rustperioden tijdens het bewegen
 • Langzaam rekken van de spier
 • Temperatuur waarbij het lichaam kan ontspannen. (aangename warmte)
 • Fysiotherapie door een speciale massage techniek en door dry needling.

Behandeling

Bij de diagnostiek van myofasciale pijn wordt in het oriënterend onderzoek vooraf gekeken of uw klachten hun oorsprong wel hebben in spieren of dat er andere orgaansystemen zijn aangedaan zoals gewrichten, bloedvatstelsel, zenuwstelsel of inwendige organen. De therapeut onderzoekt de spier op harde strengen en plaatselijke verdikkingen. De patiënt ervaart door druk de herkenbare pijn. Tevens wordt de spier getest op zijn lengte en spierkracht.

De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints middels een speciale massage techniek of dry needling methode, waardoor de strakke spierstrengen soepel worden gemaakt. De pijn zal hierdoor afnemen. Daarna moet de spierlengte weer genormaliseerd worden.

Daarnaast is het belangrijk om inzicht te verschaffen in het ontstaan van triggerpoints en hoe men dat in de toekomst kan voorkomen. Er wordt kritisch gekeken naar houdings- en beweeggewoonten.De patiënt moet leren de spier te ontspannen. Meestal zijn houdingsadviezen nodig en begeleidende rekkingsoefeningen. Pas als de pijnklachten verdwenen zijn en de spier weer zijn normale functie kan uitvoeren worden indien nog nodig spierversterkende en conditie verbeterende oefeningen gegeven.

Dry needling

Met behulp van een acupunctuur naald wordt het triggerpoint opgezocht en aangeprikt. Het inbrengen van het naaldje voelt u niet of nauwelijks. Als de spierverharding wordt aangeprikt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat gaat zo snel, dat u meestal even schrikt, dat kan wat pijnlijk aanvoelen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dit een effectieve methode is om het triggerpoint te elimineren. De pijnstoffen in het triggerpoint dalen snel na een behandeling. De zuurgraad normaliseert en de doorbloeding verbeterd waardoor de soepelheid in de spiervezels zich kan herstellen.

Wat kunt U zelf doen?

Belangrijk is om te ontdekken welke activiteit en/of houding precies de pijn veroorzaakt. Zo kan de therapeut analyseren welke spieren hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook is het belangrijk na te gaan welke klachtenonderhoudende factoren een rol spelen, bijvoorbeeld stress, slechte werkhouding verkeerde levensstijl (denk aan slecht eten, veel roken, alcoholmisbruik en weinig bewegen). Vanzelfsprekend dient de patiënt een actieve rol in te nemen in de behandeling door eventuele adviezen en oefeningen uit te voeren en actief mee te denken met de behandeling.

Fysiotherapie voor (ex)kankerpatienten- Oncologische fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologische fysiotherapie. Die behandelt dus de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en de medische behandelingen tegen kanker.

Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals:

 • de gevolgen van operaties,
 • schade aan het bewegingsapparaat,
 • schade aan hart en longen door bestraling en chemotherapie
 • lymfoedeem

Maar er zijn ook algemene klachten als:

 • pijn,
 • vermoeidheid,
 • problemen met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden,
 • een veranderd lichaamsbeeld,
 • verminderde belastbaarheid.

Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en een geestelijke component , die elkaar beïnvloeden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces.

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapie opstellen voor de behandeling.

In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de oncologisch fysiotherapeut kan helpen. Verder is het erg belangrijk actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.

In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij het leven weer oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daar kan de oncologisch fysiotherapeut bij helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. Voorbeelden hiervan zijn lymfoedeem of een beperkte beweging.

Van veel medische behandelingen is bekend wat de effecten kunnen zijn op lange termijn. Deze lange termijn effecten kunnen soms jaren later pas optreden, als de behandelingen en nacontroles allang voorbij zijn. Maar er komen steeds meer behandelingen bij waarvan we de effecten op lange termijn nog niet kennen. Veel lange termijn effecten hebben een uitwerking op het bewegingsapparaat en men komt hiermee bij de fysiotherapeut terecht. Het is dus altijd erg belangrijk te vertellen dat u ooit behandeld bent tegen kanker, ook als u jaren later met klachten bij uw fysiotherapeut komt. De oncologisch fysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme over het algemeen goed op de hoogte van deze lange termijn effecten.

Het is de bedoeling van de medische behandelingen dat de patiënt geneest en weer alles kan doen wat hij of zij voor de behandelingen ook deed. Maar soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van de kanker. In dat geval spreken we van de Palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms heel lang duren. Belangrijk is dan dat de kwaliteit van het leven goed is. Een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging is daarvoor belangrijk. De oncologisch fysiotherapeut kan u hierbij adviseren en begeleiden.

In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, vermoeidheid en benauwdheid zijn de voornaamste klachten. In deze situatie kan de oncologisch fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld:

 • ontspanningsoefeningen,
 • begeleiden bij belasten,
 • advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid
 • ademhalingsoefeningen
Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie is fysiotherapie voor senioren en ouderen.
De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren vormen het aangrijpingspunt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, C.V.A. en ziekte van Alzheimer. Bij ouderen komen ook frequent combinaties van de verschillende aandoeningen voor en vaak is er sprake van veelvuldig medicijngebruik. Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatrische fysiotherapeut.

De geriatrische fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijks bewegen en op het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

Andere gebieden waar de geriatrisch fysiotherapeut zich op richt zijn:
• Bewegen voor ouderen (vaak in groepen)
• Val preventie en val training
• Advisering in het algemeen
• Advisering bij hulpmiddelen
• Advisering bij aanpassing leefomgeving

Kaakklachten

Onder kaakklachten vallen alle klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van het kauwstelsel. Er kunnen dan pijnklachten optreden in en rond het kaakgewricht, oorpijn, hoofdpijn en een vermoeid gevoel in de kaken zijn ook veel gehoorde klachten. Daarnaast kan het kaakgewricht geluid maken (‘knoepen’) of niet goed bewegen (beperkte mondopening), wat door veel mensen als hinderlijk wordt ervaren.

Factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van kaakklachten zijn overmatig of verkeerd gebruik van de kaken door bijvoorbeeld tandenknarsen en klemmen, overmatig kauwgum kauwen, nagels bijten en een slecht of onvolledig gebit. De oorzaak is echter niet altijd direct duidelijk, waardoor een goed onderzoek noodzakelijk is.

Pijnklachten uitgaande van het kaakgewricht en/of kauwspieren worden ook wel Cranio Mandibulaire Dysfunctie (CMD) of Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD) genoemd.

De diagnose CMD wordt meestal door uw huisarts of tandarts gesteld. Indien in samenspraak met u beslist wordt dat behandeling of verder onderzoek noodzakelijk is wordt u verwezen naar een fysiotherapeut die hierin is gespecialiseerd. In onze praktijk behandelen we kaakklachten volgens het Mulligan Concept

Bij het Mulligan Concept wordt er van uitgegaan dat pijn en of een bewegingsbeperking in een gewricht veroorzaakt wordt door een minimale positiefout in het desbetreffende gewricht. Door deze positiefout te herstellen door het gewricht in de juiste stand te plaatsen en vervolgens actief te bewegen in de problematische richting, kan er vaak meteen weer pijnvrij worden bewogen over het gehele bewegingstraject.

De behandeltechnieken van Mulligan zijn bijna pijnvrij, er is meteen resultaat zichtbaar/ voelbaar en het resultaat is langdurig aanwezig

In onze praktijk is mevrouw Debby Wiersema gespecialiseerd in het behandelen van kaakklachten volgens de methode Mulligan.

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijnzintuigen toeneemt.

De liftende werking van de CureTape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnzintuigen neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een natuurlijker bewegingspatroon mogelijk.

Conventionele sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij het aanleggen van sporttape ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt worden. Dit heeft een vertragende werking op het herstel. Langdurige partiële of totale immobilisering van spieren of gewrichten veroorzaakt bovendien contracturen, waardoor behandeling nodig is om te revalideren van het herstel.

De tijdsduur van immobilisering moet daarom zo kort mogelijk gehouden worden. Nog beter is het, als immobilisering voorkomen kan worden.

In het Medical Taping Concept maakt de elasticiteit van CureTape het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van conventioneel immobiliseren worden zo voorkomen.

Het fysiologisch bewegen wordt ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd, CureTape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.

De liftende werking die de CureTape op de huid heeft, zorgt ervoor dat de onderhuidse bloedcirculatie verbeterd en de lymfe afvoer wordt bevorderd. De initiële lymfevaatjes kunnen zich door de drukverlaging meer openen. Dit komt exact overeen met de doelstelling van de manuele lymfdrainage.

Aangezien de effecten van de tape congruent zijn met de doelstelling van de manuele lymfdrainage, vormt de tape een uitstekende aanvulling en ondersteuning bij de behandeling van lymfoedeem.

De antiallergische, ventilerende en huidvriendelijke eigenschappen van de benodigde CureTape zorgen ervoor dat de tape langere tijd achter elkaar gedragen kan worden. Er is zo een 24-uur per dag behandeling mogelijk, waardoor het herstel na weefseltrauma veel sneller kan verlopen.

Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:

 • 1 spierfunctie verbeteren door spierspanningsregulatie
 • 2 belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
 • 3 pijndemping
 • 4 ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
  • stimuleren van spiergevoel
  • correcties van de bewegingsrichting
  • vergroten van de stabiliteit
 • 5 neuro-reflectoire beïnvloeding

Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook bloeduitstortingen, houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Indicaties voor Medical Taping zijn:

 • spieren met een lage spierspanning stimuleren
 • spieren met een hoge spierspanning ontspannen
 • spieren tegen overbelasting beschermen
 • gewrichten beschermen
 • pijn dempen
 • ontstekingen reduceren
 • lymfoedeem verminderen
 • bloeduitstortingen verminderen
 • verbeteren van beweging
 • verbeteren van spiergevoel
 • de lichaamshouding corrigeren

www.fysiotape.nl

Medical taping

Medische fitness

Medische fitness is het sporten onder begeleiding van fysiotherapeuten. Door deze deskundige begeleiding is het een verantwoorde manier van sporten die iedereen naar eigen wens en behoefte kan beoefenen. Met medische fitness verhoog je op een verantwoorde manier de belastbaarheid van je lichaam. Tijdens en na een trainingsperiode voel je jezelf energieker en sterker. Je krijgt letterlijk en figuurlijk, lichamelijk en geestelijk meer veerkracht.

Wanneer medische fitness?

Net een blessure gehad en wilt u weer verantwoord gaan trainen? Dan is een speciaal daarop afgestemd programma de snelste weg om weer op niveau te komen.

Lang niet gesport of voelt of zich niet sterk genoeg om alleen te gaan sporten? Ook dan is medische fitness een goede manier om weer te gaan beginnen.

Terugkerende lage rug- of nekklachten? Wij stellen een specifiek trainingsschema voor u op.

Heeft u een chronische ziekte zoals reuma, COPD, diabetes etc.? U kunt veel baat hebben bij verantwoorde en gedoseerde (conditie)training. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. Bent u al wat ouder en wilt u actief aan uw gezondheid werken? Wij begeleiden u daarin.

Methode Cyriax

De methode Cyriax is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax. Het omvat het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat die in principe niet voor operatieve therapie in aanmerking komen, voornamelijk letsels van de spieren en pezen.
Het basisprincipe van orthopedische geneeskunde is dat iedere pijn in het bewegingsapparaat kan berusten op een laesie. Bij een laesie (beschadiging) in het bewegingsapparaat kan de pijn worden opgewekt of verergerd door een of meer bewegingen.

Gebleken is dat iedere laesie een vast, karakteristiek patroon van ongestoorde en gestoorde bewegingen met zich mee brengt. Hierbij zijn beperkte, pijnlijke of verzwakte bewegingen van even groot belang als de onbeperkte pijnloze of krachtige bewegingen. Wanneer door middel van functieonderzoek is vastgesteld welk structuur is aangedaan, kan door palpatie (tasten) de exacte lokalisatie van de laesie worden bepaald.

Daar het letsel met behulp van een zeer verfijnde diagnostiek nauwkeurig kan worden gelokaliseerd, kan de therapie in de meeste gevallen door middel van de massage met een vinger gegeven worden (bijvoorbeeld precies op de aanhechting van de pees).

Bij een gedeeltelijke blokkade van een gewricht is de behandeling gericht op het verplaatsen van een bot- en kraakbeen fragment op zodanige wijze, dat dit fragment op zijn oorspronkelijke plaats in het gewricht terugkomt, of op een zodanige plaats in het gewricht terechtkomt dat geen blokkade meer optreedt.

Een belangrijk deel van de fysiotherapeutische behandeling wordt dus gevormd door plaatselijk masseren.

De volgende aandoeningen kunnen worden behandeld met deze behandelmethode:

 • Lage rugpijn (met uitstraling in het been)
 • Stijve nek
 • Nekklachten met uitstraling in de arm
 • Hoge rugpijn met ademhalingsbelemmering
 • Tendinitis (peesontsteking zoals tenniselleboog en golfers elleboog)
 • Tendovaginitis (peesschede ontsteking zoals trigger finger)

Vergoeding

Deze behandeling valt onder fysiotherapie, dus heeft u een aanvullend pakket, dan kunt u met en zonder verwijsbrief van uw arts voor deze behandelingen vergoed worden.

Methode McKenzie MDT

McKenzie MDT is de afkorting van McKenzie Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen.

Wat gebeurt er tijdens het McKenzie MDT onderzoek?

Tijdens de eerste zitting vindt er een vraaggesprek plaats, waarna er een houdings- en bewegingsonderzoek volgt. Er wordt gekeken of uw klachten geschikt zijn voor behandeling (mechanisch zijn) en hoe door herhaalde bewegingen of houdingen uw symptomen beïnvloed worden. Op basis van deze gegevens wordt er een oefenprogramma opgesteld waarmee u aan de slag gaat.

Heb ik mechanische nek- of rugklachten?

Er zijn sterke aanwijzingen dat uw klachten mechanisch zijn als ze:

 • wisselen van plaats en/of intensiteit
 • positief of negatief reageren op bewegingen en houdingen zoals: staan, lopen, zitten, bukken, tillen, etc.

Hoe helpt de McKenzie MDT therapeut?

In de filosofie van McKenzie MDT is het belangrijk dat u leert uzelf te genezen. Een McKenzie MDT therapeut is daarom in de eerste plaats een adviseur. De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt gecombineerd met houding- en bewegingadviezen. Meestal dient u meerdere malen per dag een eenvoudige, maar speciaal voor u uitgezochte kortdurende oefening uit te voeren (1 minuut per keer). Dit kan zowel thuis als op het werk. Pas als blijkt, dat genezing op deze wijze niet (geheel) mogelijk is, zal de therapeut zijn manuele technieken inzetten om uw klachten te verminderen.

Wat zijn de voordelen van McKenzie MDT?

 • U krijgt duidelijke uitleg over de oorzaak van uw klachten.
 • U oefent zelf, effectief en doelgericht. Hierdoor heeft u dagelijks therapie! Uw genezing verloopt optimaal snel bij zo weinig mogelijk behandelingen. Ook klachten die met andere therapie niet (meer) te beïnvloeden zijn kunnen zo genezen.
 • U blijft zo veel als mogelijk onafhankelijk van de therapeut en/of zijn apparatuur.
 • De kosten blijven beperkt.
 • U wordt geleerd hoe u een recidief van klachten kunt voorkomen. Daarmee voorkomt u tevens verdere verergering of aanhouden van uw klacht in de toekomst.
 • U heeft snel duidelijkheid of uw klachten mechanisch gunstig te beïnvloeden zijn.
 • U wordt niet onnodig lang behandeld.
 
Methode McKenzie MDT

Oefenprogramma voor spieren

Als uw rug zonder problemen functioneert, spannen de spieren zich op het juiste moment aan. U heeft een goede balans tussen het aanspannen en ontspannen van de spieren rondom de wervelkolom. Als u rugklachten heeft, kunnen sommige groepen van spieren te hard werken en andere spieren werken juist (helemaal) niet. Als dit probleem zich bij u voordoet, bieden wij u een trainingsprogramma aan. Deze traint uw spiergroepen die niet meer werken. Die training met een oefenprogramma doet u voor een deel thuis. Het is voor uw herstel belangrijk dat u de oefeningen daadwerkelijk en nauwkeurig uitvoert. Het programma gaat uit van uw zelfwerkzaamheid, onder onze begeleiding. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de belastbaarheid van uw rug vergroten. U voorkomt dat uw klachten terug komen.

Mulligan Concept

Mulligan methode

Met de technieken van Mulligan kan, indien hiervoor een juiste indicatie bestaat, zeer functioneel worden behandeld. Bijna alle mechanisch getinte klachten kunnen vanuit de “probleembeweging” direct worden aangepakt. Door het te behandelen gewricht passief in zijn juiste positie te zetten en daarna zonder pijn de beweging te herhalen kan onmiddellijk het effect van de techniek worden beoordeeld.

Spectaculaire resultaten bij langdurige klachten (“Miracles” zoals Mulligan ze omschrijft) kunnen bij een juiste indicatie worden bereikt. Vooral de behandeling van hoofdpijnklachten en de tenniselleboog spreken tot de verbeelding. Het mooie van de techniek is dat er direct resultaat moet zijn en dus ook direct kan worden gekeken of deze behandelmethode wel of niet werkzaam is.

Mulligan’s behandelmethode onderscheidt zich op 2 punten in belangrijke mate van veel andere behandelconcepten.

 1. Zijn technieken kunnen, indien geindiceerd, 100% pijnvrij worden toegepast.
 2. De patiënt heeft tijdens het uitvoeren van de technieken een duidelijk actieve rol.

De Mulligan methode is een mobilisatie methode waarbij de patiënt actief wordt uitgenodigd om vanuit een correcte pijnvrije uitgangshouding het gewricht actief(en uiteraard eveneens zonder pijn)in de vooraf beperkte richting te bewegen onder handhaving van de corrigerende translatie. Met deze aanpak blijken gewrichten met een disfunctie plotseling in staat hun verloren mobiliteit binnen minuten en zonder het aanwenden van veel kracht terug te krijgen. Deze gouden formule voor het oplossen van veel perifere gewrichtsklachten is nu wereldwijd bekend als “Mobilisation with movement”(MWM). Voor een optimaal en blijvend eindresultaat moet de techniek een aantal malen worden herhaald. Door het pijnvrij herhalen van de probleembeweging wordt volgens Mulligan de “memory-functie” van het gewricht opnieuw geactiveerd.

Relevante websites:

www.mulliganconcept.nl

NSA Stenvers methode bij de behandeling van nek- schouder- en armklachten

De NSA Stenvers therapeuten van onze praktijk behandelen nek-, schouder- en armklachten volgens de door dr. J.D. Stenvers ontwikkelde methode. Hiervoor hebben zij een uitgebreide cursus gevolgd bij het onderwijscentrum NSA. Aan de hand van jarenlang onderzoek op verschillende terreinen op het gebied van nek-, schouder- en armklachten heeft het NSA deze onderzoeks- en behandelmethode ontwikkeld. Het behandelen van patiënten met schouderklachten is in hoge mate afhankelijk van de actuele kennis van de behandelaar. Nieuwe technieken zolas röntgencinematografie,geometrische modellen, reconstructies van MRI en CT-scans hebben de beeldvorming rond de schouder in hoge mate verbeterd. De verkregen kennis heeft directe consequenties gehad voor het onderzoek en de behandeling van deze patiëntengroep.

Hoe werkt het?

Klachten in het schoudergewricht kunnen uitstraling geven naar de nek, de schouderbladen, de bovenarm, onderarm of hand. Bewegingen zijn beperkt en dagelijkse dingen zoals kleren aan- en uitdoen of iets uit een kastje pakken zijn vaak vervelend. In sommige gevallen kunnen de klachten ook ’s nachts hinderlijk aanwezig zijn. Klachten hebben vaak te maken met een verkeerde manier van bewegen. De basis van de NSA Stenvers behandelmethode ligt in het herstellen van de normale beweeglijkheid van de schouder, schouderblad en nek. Dit doen we door een oefenprogramma op te stellen om de belastbaarheid van de schoudergewricht te vergroten.

Waar wordt het voor gebruikt?

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat in het nek-, schouder- en armgebied kunnen behandeld worden volgens de NSA Stenvers methode. Bijvoorbeeld bij een Frozen shoulder. U heeft dan hevige pijn in de schouder en uw arm kan daardoor niet bewogen worden. Ook bij irritatie van uw schouder en instabiliteit (het uit de kom schieten) kan kunnen wij u volgens de NSA Stenvers methode behandelen.

De behandeling

De NSA Stenvers methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier dan de “reguliere” fysiotherapeutische behandeling. Meestal wordt hierbij de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen. Bij de methode volgens Stenvers ligt u vaak op uw zij op de behandelbank en wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Vaak is deze werkwijze effectiever om beperkingen te verminderen of op te heffen en is de behandeling minder pijnlijk. Naast het mobiliseren van het schoudergebied zullen er ook specifieke oefeningen worden gedaan in de behandelkamer of oefenzaal. Daarnaast krijgt u vaak adviezen en/of oefeningen mee voor thuis.

Van toepassing bij:

 • Peesaandoening in de schouder
 • Frozen Shoulder
 • Instabiliteit van de schouder
 • Spierscheuring schouder
 • Afknellingsklachten in de schouder