Specialisaties

Mulligan Concept

Met de technieken van Mulligan kan, indien hiervoor een juiste indicatie bestaat, zeer functioneel worden behandeld. Bijna alle mechanisch getinte klachten kunnen vanuit de "probleembeweging" direct worden aangepakt. Door het te behandelen gewricht passief in zijn...

Mini-Motion therapie

De Mini Motion is een trainingsapparaat wat ontwikkeld is voor de training van de nekwervelkolom en de behandeling van nekwervelklachten, maar kan veel breder worden toegepast. Deze kan al ingezet worden in het allereerste begin van revalidatie (acute fase) tot aan de...

Methode McKenzie MDT

McKenzie MDT is de afkorting van McKenzie Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en...

Methode Cyriax

De methode Cyriax is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax. Het omvat het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat die in principe niet voor operatieve therapie in aanmerking komen,...

Medische fitness

Medische fitness is het sporten onder begeleiding van fysiotherapeuten. Door deze deskundige begeleiding is het een verantwoorde manier van sporten die iedereen naar eigen wens en behoefte kan beoefenen. Met medische fitness verhoog je op een verantwoorde manier de...

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrondgedachte...

Kaakklachten

Onder kaakklachten vallen alle klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van het kauwstelsel. Er kunnen dan pijnklachten optreden in en rond het kaakgewricht, oorpijn, hoofdpijn en een vermoeid gevoel in de kaken zijn ook veel gehoorde klachten....

Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie is fysiotherapie voor senioren en ouderen.De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren vormen het...

Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie Geriatrische fysiotherapie is fysiotherapie voor senioren en ouderen.De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen...

Fysiotherapie voor (ex)kankerpatienten- Oncologische fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de...

Dry Needling en Myofasciaal Pijn Syndroom

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten van het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door het bestaan van myofasciale triggerpoints (MFTP) Myofasciale triggerpoints komen vaak voor, maar worden niet altijd herkent. Vaak zijn...

Dry Needling

Dry needling Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten van het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door het bestaan van myofasciale triggerpoints (MFTP) Myofasciale triggerpoints komen vaak voor, maar worden niet altijd herkent. Vaak...

Diabetes en bewegen

Een vorm van medische fitness is het beweegprogramma voor Diabetes type 2 Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Ook voor mensen met...

De sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer...

Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm...

Claudicatio intermittens/ etalage benen

Claudicatio intermittens wordt ook wel 'etalagebenen' of 'perifeer arterieel vaaktlijden (PAV)' genoemd. Bij claudicatio intermittens is er een vernauwing in de slagaders van uw benen. Deze vernauwingen zijn het gevolg van slagaderverkalking (artherosclerose). Door...

Behandeling voor Parkinson patiënten

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Onderstaande...

Behandeling van patiënten met Osteoporose

Osteoporose betekent letterlijk: poreus bot. Osteoporose is in feite het proces van achteruitgang van de kwaliteit van uw botstructuur door te snelle botontkalking. Het ontstaat door een te snelle afbraak of een vertraagde opbouw van bot. Bij de meeste mensen wordt...

Behandeling van patiënten met een CVA/beroerte

Een CVA wordt ook beroerte genoemd en is een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat verstopt door een propje, bij een hersenbloeding knapt er een bloedvat. In beide gevallen krijgt en de hersenen geen of te weinig zuurstof en...

Behandeling van bekkeninstabiliteit

Wat is bekkeninstabiliteit? In de zwangerschap verslappen de bekkenbanden onder invloed van hormonen. Hierdoor komen de botten van het bekken iets uit elkaar te liggen. Dit is nuttig en nodig voor de bevalling, want er is zo meer ruimte voor het kind om te passeren....

Adem en ontspanning

Wanneer de adem regelmatig stokt of wordt ingehouden in spannende situaties, neemt de kwaliteit van bewegingen af en de spanning in spieren neemt toe. Oefeningen om de adembeweging vrij te geven en meer ruimte te creëren voor de adem, zorgen voor ontspanning en...

Perfect Pilates

Perfect Pilates Perfect Pilates is een trainingsmethode bestaande uit grondoefeningen voor buik, billen, benen, rug en armen. Pilates richt zich ook op een stevige en stabiele rug, daarom is Pilates geschikt voor beginners en gevorderden maar ook mensen met...

Perfect Pilates

Perfect Pilates is een trainingsmethode bestaande uit grondoefeningen voor buik, billen, benen, rug en armen. Pilates richt zich ook op een stevige en stabiele rug, daarom is Pilates geschikt voor beginners en gevorderden maar ook mensen met rugklachten. De...