Klachten aan het bewegingsapparaat zijn vervelend en kunnen u beperken in uw dagelijkse bezigheden. Hier wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer vanaf. Uw fysiotherapeut helpt u daar bij!

Misvattingen

Er bestaan veel misvattingen over de vergoedingen van fysiotherapie. Wij krijgen daar in onze praktijk ook regelmatig vragen over.

Bijvoorbeeld; ”Ik moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen” of “ik moet mijn eigen risico gebruiken voor de fysiotherapie. Veel mensen weten niet hoe ze verzekerd zijn en of er een vergoeding fysiotherapie behandelingen in hun verzekering zit.

Al deze onduidelijkheden zorgen er voor dat sommige mensen besluiten om hun klachten nog maar even aan te zien. Vaak gaan deze klachten niet vanzelf over en is er toch hulp noodzakelijk. Het vervelende is dan, dat deze klachten die al langer aanwezig zijn, vaak moeilijker zijn om op te lossen. Het vraagt dan vaak meer behandelingen om tot een goed resultaat te komen.

Hoe zit het dan wel?

De reguliere fysiotherapie wordt voor mensen boven de 18 jaar vergoed vanuit de zogenaamde aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen er vergoed worden is afhankelijk van het verzekeringspakket die u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Kijk voor de vergoeding op de website van uw verzekeraar of kijk in de voorwaarden die u jaarlijks van uw zorgverzekering ontvangt

De behandelingen voor fysiotherapie die worden vergoed uit de aanvullende verzekering hebben geen invloed op uw eigen risico.

De overheid heeft een lijst opgesteld met chronische aandoeningen. Heeft u een aandoening die voorkomt op deze lijst dan worden de behandelingen hiervan wel uit het basispakket vergoed met uitzondering van de eerste 20 behandelingen. Die kunnen dan vergoed worden uit uw aanvullende pakket mits deze hier toereikend voor is. De behandelingen fysiotherapie die uit heb basispakket worden vergoed vallen wel onder het eigen risico van uw verzekering. Voor deze behandelingen is altijd een verwijzing nodig van een arts of specialist.
Ook de fysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar wordt voor 9 keer met een mogelijke herhaling van 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Directe toegang fysiotherapie

Tegenwoordig kunt u ook zonder verwijzing van de huisarts naar de fysiotherapeut.
Dit heeft het voordeel dat u direct bij de specialist op het gebied van bewegen terecht kunt en zo snel kunt werken aan uw herstel. De fysiotherapeut begint met een zogenaamde screening om vast te stellen of u aan het juiste adres bent. Is dit geen fysiotherapeutisch behandelbare aandoening, dan kan de fysiotherapeut u adviseren om alsnog naar de huisarts te gaan. Wanneer u wel behandeld kunt worden volgt een uitgebreider onderzoek naar uw klachten en stelt de fysiotherapeut samen met u een plan van aanpak op.

Houdt u er echter wel rekening mee dat de zorgverzekeraar de screening en het onderzoek als twee behandelingen ziet.

Wanneer heeft u een verwijzing van de huisarts nodig?

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig als u niet in staat bent om bij ons in de praktijk te komen en aan huis behandeld moet worden.

Wanneer u een aandoening heeft die voorkomt op die chronische lijst.
http://zorgvergoeding.com/page.php?61

Wanneer de huisarts u doorstuurt naar de fysiotherapeut.